Неблагодарна

Сънувам, че виждате ескалатор показва движение между различните нива на съзнанието. Ако се изкачвате на ескалатора, това може да означава, че шофирате и изпитвате емоционални проблеми. Вие се придвижвате през духовното си пътуване с лекота и голям прогрес. Ако ще слизате по ескалатора, това означава репресия и слизане обратно в подсъзнанието ви. Може да е знак за спънка.