Алманах

Когато мечтаеш да видиш алманах представлява нестабилно бъдеще. Имайте предвид, че може да има важни и съществени промени в живота ви. Не се притеснявайте, как ще се случи текучеството в най-добрия.