Щит

Мечтата за щит в съня символизира защита. За да видите щит, когато сънувате, той има и смисъл на емоционална и духовна защита. Щит в съня може да се случи, когато имате усещането за уязвимост в будния живот. Имате ли чувството на несигурност? Като алтернатива, мечтата за щит представлява необходимостта от комфорт.