Обяд в общността

Мечтата за тривиална вечеря символизира ситуация в живота си, където всеки трябва да направи своята част. Хора или ситуации, които изискват сътрудничество за постигане на дадена цел. Вероятно отражение на целите на семейството или на общността. Една тривиална вечеря може също да представлява проекцията на хората около вас, които допринасят за преживяване, което имате. Пример: Една жена веднъж е мечтала за тривиална вечеря в лагера за отстъпление. В реалния живот тя е загубила работата си. Приятелите и семейството му са вършели своята част, за да му помогнат да му намери нова работа.