Спагети

Ако сте яли спагети, сънят показва вашите притеснения в смисъл на лични отношения е в момента. Може би човекът, в когото си влюбен или в много силна връзка с него не е този, който се преструва.