Плашила

Мечтата за плашило символизира опит да се изплаши другите без усилие. Отрицателно, плашило може да отразява импотентността, която се опитва да изплаши другите. Положително, плашило може да бъде знак, че сте изправени пред страх, че всеки образ без вещество.