Birdseed

Ако мечтаете за засяване на птици, тогава такава мечта показва как растете като по-добър човек, който да се движи. Мечтата за хранене на птиците също означава да се разбере колко важно е да се дава на другите. Вие сте човекът, който желае да помогне или нещата, които са необходими за търсещите. Сънят също показва щастието в живота ви, което ще получите чрез усилената си работа.