Стабилна

Мечтата за стабилна символизира самоконтрола над своите единици или амбиция. Да поддържаш стремежите си на разстояние е още по-подходящо. Като алтернатива, една стабилна може да отразява самоконтрола над сексуалните импулси.