Високо

Мечтата да бъдеш по-висок от другите символизира чувство за превъзходство или чувство за по-добро. Чувството, че вие или някой друг е по-умен, по-силен, по-богат или по-сложен. Мечтаването на нещо, което е по-високо, може също да представлява по-добри идеи или методи.