Високоговорители (стерео)

Мечтата за стерео говорители символизира комуникацията на чувствата. Вербални или невербални жестове, които предупреждават другите как се чувствате. Способността ти да изразяваш чувствата си. Музиката, която излиза от говорителя, може да отразява вида на усещането, което вие или някой друг изразява. Сънят за странни звуци, идващи от говорител, може да представлява объркващи съобщения, които вие или някой друг давате за вашите истински чувства.