Под наем

Мечтата за плащане на наем символизира лични отговорности и задължения. Личната цена за това, което имаме или искаме. Какво се очаква от теб. Мечтата за събиране на жилище и апартамент под наем символизира задълженията или отговорностите, които очаквате от другите.