Алум, Алемен

Когато мечтаеш за възпитаник в съня си, това означава разочарование от нещо, което ще видиш, че правиш като част от плана си. Когато мечтаеш да изядеш един възпитаник, това означава колко съжалявам, че трябва да видя нещо лошо и вредно, което си направил в миналото за някой, който не го заслужава. Този сън представлява вашата вина и мерзост, които страдате. Уверете се, че сте спаси грешките, които сте направили и едва тогава ще можете да живеете в мир.