Армия

Мечтата за армия символизира твърда поза или система на вярване. Постоянни вярвания или ценности в лицето на несгодите. Тя може да отразява нуждата ви да съберете цялата си сила, за да издържите на лишения. Сгънете го, за да се справите с проблем. Следвайки строги правила или важен график. Точност. Като алтернатива, тя може да отразява силно чувство за лоялност към екип. Без да е така, една армия може да символизира тлеенето или голяма злоба. Пример: Едно момиче мечтае за руската армия, идва към нея. В реалния живот приятелката ти не беше съгласна с нея. Пример 2: Баща мечтае да живее на бази на армията. В реалния живот той определяше много строги правила за сина си да живее в дома си.