Алвеола

За да видите, че Алвеола в съня означава неприятна ситуация, в която ще се озовете. Може би ще се жертва в някаква конкретна ситуация.