Целеви

Да видиш мишената в съня е добра поличб, особено ако я свалиш. Сънят ви обещава позицията на победителя, защото вече сте взели решение, чиято цел трябва да отнеме. Сънят ви напомня да продължите каквато и да е цел, която постигате.