Тат 40

Мечтата на мокра медицинска сестра символизира безкористна подкрепа от другите. Ти или някой друг, който помага на някого да ~вземе всичко~, без да си получи нищо. Научи някой да се грижи за себе си без компенсация. Грижи се за всичко останало, трябва да знаеш, че в замяна не получаваш нищо.