Феникс или феникс

Ако сте видели феникса в съня, тогава такъв сън показва вечен живот и прераждане. Сънят може да покаже, че грешките, които сте направили в миналото ще се отрази на вашето бъдеще.