Горчив

Сънят за нещо, което горчивия вкус символизира ситуацията в живота ви, която не е правилна. Тя може да бъде и представяне на ситуация, която става трудно да се приеме или толерира.