Линейка

Мечтата за линейка символизира спешни решения или прави нещо, за да се реши проблем. Линейката отразява емоционална или ситуационна криза или проблем, който изисква бърза реакция.