Бадеми

Мечтата на бадеми символизира качеството, веществото или богатството. Област от живота ви, която трябва да бъде изпълнена с смисъл или цел. Пример: Една жена мечтала за някой, който има бадем, който хирургически е поставен в мозъците си. В реалния живот, тя се занимаваше с дисертация за университета. Бадемът, който се поставя в мозъка, отразява качеството на работното налягане, което тази теза поставя върху него.