Пчелите

Мечтата на пчелите символизира упорита работа и усърдно поведение. Всяка работа, с която сте замесени, или която смятате, че ще се изисква от вас. Забързани мисли или безчувствност. Пчелните мечти са често срещани около моменти с колективни социални очаквания като сватби, погребения, избор на колеж и раждане. Мечтата за ужилване от пчели символизира противоречивите очаквания за упорита работа, която е прекомерна или че наистина не искате да направите. Нещо, което може да е недоволство, скучно, или че смятате, че ще отнеме много време, за да завърши. За да бъде ужилен в ръцете си може да символизира упоритата работа, която връзвам, затруднява успеха или ви пречи да правите това, което искате.