Америка

Когато мечтаете да бъдете американец или че сте в Америка, когато вече сте един, това показва колко свободна връзка и self-portante е, когато става въпрос за това, което обичате да правите. Същото значение е свързано с мечтата, която е някак свързана с Америка. Този сън означава, че можете да бъдете успешни във всичко, което искате. Тази мечта може да бъде и значението на вашите политически намерения и идеи.