Слаб

Да мечтаете, че сте слаби за нездравословни професии, стои намалена физическа активност и психическо безпокойство или разстройство.