Амнезия

Сънят за амнезия символизира, че вие или някой има слаб спомен за нещо. Не можеш да си спомниш нещо, което другите правят. Като алтернатива, амнезията може да представлява вас или някой друг, който е блокирал или отхвърлил негативен аспект от вас. Можете също така да изпитате повтарящ се проблем или ситуация, която изглежда не е забравила за това, което вече се е случило. Amnesia може да бъде знак, че вие или някой друг не вярва, че те са направили нещо нередно или имат трудност поемане отговорност. Алтернативно, амнезията може да представлява пълна загуба на посока. Първоначалните цели или намерения са изоставени.