Амнезия

Когато мечтаете да имате амнезия, това е знак, че се опитвате да избегнете лошата и неблагоприятна страна на себе си. Това, което трябва да направите, е да се опитате да се модифицирате за по-добър и почтен човек. Не трябва да бъдете толкова традиционен, трябва да разберете, че понякога промените са за по-добри и най-полезни за вас и за хората около вас.