Галактика

Мечтата на цялата галактика символизира чувството, че не е в състояние да направи нещо, което не разбира. Ситуацията или проблемът може да е твърде голям, за да се разбере. Да бъдеш изложен на изтънчеността или интелигентността, която те изненадва. Мечтата на тъмносин или силна символизира цветната галактика може да представлява чувствата колко несправедливо е да изпитваш нещо твърде голямо, за да разбереш или контролираш. Мечтата за една галактика от синя светлина символизира много позитивна ситуация, която не можете да разберете или контролирате изобщо. Изпитваш много положителна или изобилна ситуация, която те изненадва. Не можеш да разбереш как е възможно нещо да е толкова добро или невероятно, колкото е.