Гангрена

Когато мечтаете да бъдете засегнати от гангрена, това означава, че някой от вашите роднини или хора, които познавате, ще страда загуба или болка.