Сервитьор/сервитьорка

За съня, който сте станали сервитьор, показва услугата, която предоставяте на другите, вместо да се грижите за себе си. Може би се чувстваш използван в някои ситуации от живота си. Ако сте видели сервитьора в сън, който ви е служил, това означава, че се опитвате да избягате от отговорностите, които имате. Може би искаш други хора да са направили много неща вместо теб. От друга страна, сънят може да показва умората, от която страдате.