Отваряне, пропуск

Взаимодействието с това да виждаш празнина, когато сънуваш, е символ на окончателното разделяне. Gap може да се интерпретира като необходимост да се съберат двете страни, може да бъде разделена на отношения или личност. Като алтернатива, разликата в съня може също да покаже, че трябва да преосмислите предположенията си, може би има нещо, което липсва във вашата идея или аргумент.