Пясъчен часовник

Сънят с пясъчен часовник символизира ситуация, която се върти около чакането. Ти или някой, който чака твърде дълго, за да завърши нещо. Чакайки да довършим всяко малко нещо. Като алтернатива, пясъчен часовник може да представлява чувството ви, че времето изтича. Краен срок, който трябва да знаете или чувство за спешност. Ти или някой, който може да не разполага с достатъчно време.