Бездната

Мечтата на бездна символизира ситуация, която изглежда безкрайна или безсмислена. Може да почувствате, че една потенциална последица ще продължи вечно или никога няма да ви позволи да правите отново това, което искате. Може да сте изправен пред криза или критична ситуация.