Петикоут

Ако сте използвали фуста в съня, тогава такава мечта показва подслона, който сте поставили, за да се предпазите от другите. Може би има определени неща, които искате да запазите само за себе си или като тайна.