Анализатор

Сънят за един анализатор символизира вас или друг човек, който оценява дадена ситуация или проблем. Вероятно отражение на самооценка. Може да се разгледа по-отблизо определено поведение или действия. Може също да се опитвате да неизправност проблем или да откриете основната причина.