Джудже

Мечтата на едно митологично съществително символизира вас или друг човек, който изглежда слаб, но лесно доказва вашата сила, когато се изпитва. Слабост или импотентност на външния вид е подвеждащо. Шок, че нещо малко може да бъде невероятно мощно. Джуджетата често се появяват на хората, които вземат магически гъби, защото те отразяват първоначалното възприятие на гъби са безсилни да бъдат опасни или непреодолими и изненадите, които се чувстват с противоположния ефект като мощни халюцинации, създадени в.