Джудже

Сънуването и виждането на един набожен се тълкува като препоръката на подсъзнанието към сънуващия да мисли, че той или тя се чувства малък и незначителен. Чувствате ли се заснети във всяка ситуация или имате дефлирано чувство за самоуважение?