A (писмо)

Буквата А в съня символизира превъзходство, господство и лидерство. Всичко, за да бъде силен.