Бездната

Ако мечтаете за бездна, тя представлява бариерите, пред които сте изправени в живота си. Трябва да помислите за нещата, които искате да правите в живота си и да се опитате да разберете какви бариери не ви позволяват да преминете напред. Не се страхувайте от предизвикателствата, които ще имате, тъй като ще разрешите всичко, ще можете да намерите решение за изпълнение на задачата. Този сън показва също, че се тревожите за бъдещето си, за това кой сте, какво чувствате и от какво се страхувате. Ако мечтаете, че сте паднали в бездна, това означава да скриете плановете си за бъдещето. Сънищата могат да бъдат и смисълът на страха ви да започнете нещо ново в живота си или страха си от поемане на рискове.