Рейк

Мечтата за използване на любовник символизира повтарящи се мисли за проблем, който искате да поправите. Прави същото отново и отново, за да се реши проблем. Мечтата за събиране на кал или трева, която се превръща в кал, може да създаде проблем, който продължава да прави всичко за корекция и никога не работи. Сънят предполага, че трябва да намерите или чуете нови идеи или да се откажете от методи, които не работят. Пример: Човек мечтал да види някой да събира калта. В реалния живот той се провали и винаги е бил едни и същи неща няколко пъти, за да го поправи.