Котва

Мечтата за котва, която символизира недвижимост или ~да бъде тиха~ по въпрос. Вие сте приели текущото си състояние. Да държи фирма или да не се променя. Тя може да бъде и представяне на стабилност и сигурност с избор. Друга възможност е една котва да представлява човек или ситуация, която винаги е надеждна или стабилна. Положително, котвата може да отразява влияние върху живота ви, което носи твърдост и сила. Фиксирани или неизменни убеждения. Твърдо преданост. Отрицателно, котвата може да отразява дразнещо отношение или нежелание да продължи да изпитва проблем. Тя може да бъде и представяне на чувство за това, че е заседнал със ситуация. Пример: Една жена мечтаела да носи сребърна огърлица с анкерен чар. В реалния живот тя се е ангажирала да застане до болния си роднина.