Скеле

Ако мечтаете да видите или да сте на скелето, тогава такъв сън показва, че има някои неща, които не са постоянни. Не се чувстваш сигурна и сигурна за определени неща.