Уондър, Уокър, ходещ актьор, скитник

За да разберете по-добре тази мечта, прочетете и интерпретации на количка.