Поглъщат

Мечтата за поглъщане на нещо символизира приемането на идеи или ситуации. Вие поемате определени качества на мисли или емоции от преживяванията, които имате въз основа на символиката на това, което сте погълнали. Мечтата за птицата лястовичка символизира преместването или новото начало.