Андрогино

Когато мечтаете за някой, който е андрожинен това означава, че се опитвате да съберете две напълно различни неща. Може да има нещо, което трябва да се промени или да бъде интегриран, в противен случай няма да бъде в състояние да се движи един и ще има много съмнения в резултат на това, че не е в състояние да реши този проблем.