Андроиди

Когато мечтаете, че сте андроид, това означава, че сте загубили своя духовен аспект на себе си. Може би трябва да отидеш на църква, за да потърсиш отговори, които имаш, или може би трябва да прочетеш някаква религиозна литература, за да си помогнеш да си възвърнеш духовните възгледи. Другото значение на този сън може да бъде, че трябва да се помисли да се гарантира, че сте казали преди нещата се казват. Уверете се, че сте отговорни за действията си.