Шега

Разказването или четенето на анекдот в съня символизира ентусиазма за идеалистични възли. Позитивна представа за идея или вярване, че вие или друг човек сте имали. Помислете как анекдотът ви кара да се чувствате, когато се замислите за това.