Имп

Сънят за импрата символизира негативен или палав аспект на вашата личност, който е полезен. Хаос или разстройство, което носи видение или решава проблем. Трудностите, които теглите за отговори. Пример: Човек мечтае да поиска имп, за да изцели гърба си. В реалния живот той нарани гърба си и се възползва от възможността да се доближи до жена си, с която имаше проблеми с интимността. Това е бек-гръб, като това е негативна ситуация, която ти дава решение на липсата на интимност в брака ти.