Брачна халка

Мечтата на венчален пръстен символизира чувство на ангажираност, стабилност или постоянство в ситуация. Може да бъде и представянето на дълбоко чувство за лоялност. Алтернативно, брачна халка може да представлява желанието ви да се омъжи или дълбоко отдаде на някого. Мечтата за даване на венчален пръстен символизира отказ или отхвърля ангажимент от някакъв вид. Отдалечавам се от обещания или постоянни планове за бъдещето. Пример: Млада жена мечтала да види мъж, на когото харесвала с венчален пръстен на пръста си. В реалния живот тайно си фантазираше, че е омъжена за него.