Отваряне

Мечтата да бъдеш встъпването в длъжност символизира вашите надежди или очаквания за бъдещето, когато станете свидетели на значителни промени, които се случват в живота ви. Чувствайки Том или темата на живота му се променя към по-добро. Негативно, гледането на встъпването в длъжност може да отразява напрежението, страха или завистта, когато трябва да забележите значителна промяна в живота ви. Да почувстваш Том или да промениш живота си към по-лошо. Мечтата да бъдеш открита като президент символизира чувството на значителна сила, което ти се дава след като се бориш да го получиш. Накрая, чувствайки силата му да бъде уважаван и признат. Човек вижда как се приближава към силата си, за да произведе значителна промяна. Усещане за увеличаване на статуса или признание за постиженията Ви.