Анестезия

Ако мечтаете за анестезия е знак, че не се занимавате с проблемите, които имате, но вместо това ги оставете настрана. Този сън може да ви каже също, че има нещо в живота ви, което се опитвате да избягате и се страхувате да поемете отговорност. Уверете се, че сте приели задължението за нещо, което трябва да се направи, без да се опитвате да го избегнете. Трябва да пораснете и да разберете какви проблеми не решавате, ако не полагате никакви усилия в него.