Обрат

Сънят за нещо наше внезапно може да представлява напълно противоположни вярвания или изразили чувства. Пълна промяна в сърцето или мнението.